دکتر عباس مصطفوی 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای

دکتر عباس مصطفوی 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت عمران شهر جدید سهند است.

شماره تماس: ۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد:

سوابق علمی و فنی

سوابق اجرایی

گالری تصاویر