مسابقات جام سهند با حضور شهرهای تبریز ، شهر جدید سهند ، اسکو و ایلخچی در مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی هشت بهشت شهر جدید سهند در سه رده سنی ۱۴ سال و ۱۲ و ۱۰ با حضور ۳۱ ورزشکار نوجوان و جوان با انجام ۶۰ بازی در دو روز باهم به رقابت پرداختند

نتایج ذیل بدست آمده

❇️ ۱۴ سال
🔹نفر اول
نیما عباسزاده از تبریز
🔹نفر دوم
امیرحسین جلایی از شهر جدید سهند
🔹نفرات سوم
ایلیا پورداداش از شهر جدید سهند و باران ابراهیمی از تبریز
❇️ ۱۲ سال
🔹نفر اول
ایلیا پور داداش از شهر جدید سهند
🔹نفر دوم
ملینا عباسزاده از تبریز
🔹نفرات سوم
امیرحسین جلایی از شهر جدید سهند ، پاشا قریشی از تبریز
❇️ ۱۰ سال
🔹نفر اول
پاشا قریشی از تبریز
🔹نفر دوم
یسنا یعقوبی از ایلخچی
🔹نفرات سوم
یاسین پورداداش از شهر جدید سهند ، امین مهدی اسوار از ایلخچی
🔹بازیکن اخلاق این دوره از مسابقات
آیلین قربانی از شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23721
کد خبر
23721