✅ مسابقات تنیس آدینه بانوان با انجام ۲۵ بازی در مجموعه تنیس هشت بهشت برگزار و در دو روز به رقابت پرداختند .
پس از رقابت تنگاتنگ نفرات اول تا سوم به ترتیب ؛ آرزو عبدالله زاده ، سلدا محتاط و سهی تیموری و هانیه افخمی بصورت مشترک مقام سوم را کسب نمودند .
در مسابقات دیواره تنیس بین نوجوانان نیز به ترتیب ؛ مهشید مرادی ، ایلیا پورداداش و آیلین قربانی مقام اول تا سوم را کسب نمودند .
رکورد بهترین زننده توپ به دیواره تنیس زیر هشت سال ، نابغه تنیس جدید استان آذربایجانشرقی یاسین پورداداش ۵/۵ ساله با زدن تعداد ۲۱۵ ضربه رکورد بهترین زننده توپ را بخود اختصاص داد .

✅ مسابقات تنیس آدینه بانوان با انجام ۲۵ بازی در مجموعه تنیس هشت بهشت برگزار و در دو روز به رقابت پرداختند .
پس از رقابت تنگاتنگ نفرات اول تا سوم به ترتیب ؛ آرزو عبدالله زاده ، سلدا محتاط و سهی تیموری و هانیه افخمی بصورت مشترک مقام سوم را کسب نمودند .
در مسابقات دیواره تنیس بین نوجوانان نیز به ترتیب ؛ مهشید مرادی ، ایلیا پورداداش و آیلین قربانی مقام اول تا سوم را کسب نمودند .
رکورد بهترین زننده توپ به دیواره تنیس زیر هشت سال ، نابغه تنیس جدید استان آذربایجانشرقی یاسین پورداداش ۵/۵ ساله با زدن تعداد ۲۱۵ ضربه رکورد بهترین زننده توپ را بخود اختصاص داد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23408
کد خبر
23408