مسابقات اولین دوره تنیس جام مهندسین شهر جدید سهند به همت شرکت عمران شهر جدید سهند در ۲ رده بانوان و آقایان به مدت یک روز و با انجام ۲۴ بازی در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت شهر جدید به رقابت پرداختند که در بخش آقایان و بانوان مقام های اول تا سوم مشترک به شرح ذیل کسب نمودند :
✅ آقایان
🎾نفر اول پورداداش
🎾نفر دوم فرجی
🎾نفر سوم مشترک ولیپور
🎾نفر سوم مشترک وطن نژاد

🔹بانوان
🎾نفر اول کوهپایه
🎾نفر دوم ختمی مآب
🎾نفر سوم مشترک پورعلی
🎾نفرسوم مشترک فرج اللهی
🔹 کاپ اخلاق مسابقات به مهندس سلیمی تعلق گرفت.
🔹 در این مراسم از زحمات دکتر مصطفوی برای اهتمام به حوزه ورزش و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه ورزش شهر جدید سهند قدردانی بعمل آمد و کاپ یادبود مسابقات به ایشان اهداء گردید ، همچنین از طرف شرکت کنندگان و خانواده ها تندیس بلورین قدردانی به مدیرعامل شرکت عمران اهداء شد.

مسابقات اولین دوره تنیس جام مهندسین شهر جدید سهند به همت شرکت عمران شهر جدید سهند در ۲ رده بانوان و آقایان به مدت یک روز و با انجام ۲۴ بازی در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت شهر جدید به رقابت پرداختند که در بخش آقایان و بانوان مقام های اول تا سوم مشترک به شرح ذیل کسب نمودند :
✅ آقایان
🎾نفر اول پورداداش
🎾نفر دوم فرجی
🎾نفر سوم مشترک ولیپور
🎾نفر سوم مشترک وطن نژاد

🔹بانوان
🎾نفر اول کوهپایه
🎾نفر دوم ختمی مآب
🎾نفر سوم مشترک پورعلی
🎾نفرسوم مشترک فرج اللهی
🔹 کاپ اخلاق مسابقات به مهندس سلیمی تعلق گرفت.
🔹 در این مراسم از زحمات دکتر مصطفوی برای اهتمام به حوزه ورزش و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه ورزش شهر جدید سهند قدردانی بعمل آمد و کاپ یادبود مسابقات به ایشان اهداء گردید ، همچنین از طرف شرکت کنندگان و خانواده ها تندیس بلورین قدردانی به مدیرعامل شرکت عمران اهداء شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23906
کد خبر
23906