مراسم کلنگ زنی ۳۹۰واحد طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، مهندس رضی منش فرماندار محترم شهرستان اسکو ،دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، مهندس وکیلی شهردار شهر سهند ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سهند و تمام مدیران ومسئولین شهرستانی.

مراسم کلنگ زنی ۳۹۰واحد طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، مهندس رضی منش فرماندار محترم شهرستان اسکو ،دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، مهندس وکیلی شهردار شهر سهند ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سهند و تمام مدیران ومسئولین شهرستانی.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20484
کد خبر
20484