مراسم امضاء و تبادل تفاهم نامه احداث تعداد 1000 واحد مسکونی در شهر جدید سهند با حضور مهندس درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز ، مهندس آریانی مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان پتروشیمی تبریز و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

مراسم امضاء و تبادل تفاهم نامه احداث تعداد 1000 واحد مسکونی در شهر جدید سهند با حضور مهندس درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز ، مهندس آریانی مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان پتروشیمی تبریز و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20909
کد خبر
20909