بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مدرسه ۹ کلاسه شهید محمدخلیل پورنهر و بررسی پیشرفت کار پروژه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مدرسه ۹ کلاسه شهید محمدخلیل پورنهر و بررسی پیشرفت کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21222
کد خبر
21222