محفل صمیمی در سالروز تولد کارکنان شرکت عمران با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تاکید ایشان برای تغییر مثبت در زندگی با تفکر آگاهانه و برنامه ریزی برای ارتقای شغلی و زندگی

محفل صمیمی در سالروز تولد کارکنان شرکت عمران با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تاکید ایشان برای تغییر مثبت در زندگی با تفکر آگاهانه و برنامه ریزی برای ارتقای شغلی و زندگی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20983
کد خبر
20983