قرارداد تفاهم نامه احداث تصفیه خانه فاضلاب فاز۴ شهر جدید سهند مابین شرکت عمران شهر جدید سهند بنمایندگی دکتر مصطفوی و شرکت آب و فاضلاب استان بنمایندگی مهندس ایمانلو با برآورد اولیه ۱۰۰۰میلیارد ریال امضا گردید.

قرارداد تفاهم نامه احداث تصفیه خانه فاضلاب فاز۴ شهر جدید سهند مابین شرکت عمران شهر جدید سهند بنمایندگی دکتر مصطفوی و شرکت آب و فاضلاب استان بنمایندگی مهندس ایمانلو با برآورد اولیه ۱۰۰۰میلیارد ریال امضا گردید.

🔹این تصفیه خانه بطور متمرکز برای فاز ۴ شهر جدید سهند و شهرهای اسکو و خسرو شهر در زمینی به مساحت ۴/۵ هکتاربرای جمعیت پذیری ۱۰۷۸۰۹ نفر احداث خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20714
کد خبر
20714