فعالتهای اکیپ های مختلف از جمله لوله کش گاز و تکمیل نواقصات برقی و نقاشی چهار چوب دربها وموارد دیگر در پروژه غدیر ۴ و۵ در بلوکهای A1 در حال اجرا میباشد و به زودی تحویل متقاضیان محترم میگردد.
لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=19805
کد خبر
19805