عملیات گودبرداری بلوک A مربوط به پروژه نگارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

عملیات گودبرداری بلوک A مربوط به پروژه نگارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22019
کد خبر
22019