عملیات اجرایی آزادراه تبریز-اندیشه-سهند در روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ که بزودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
– این هفته بزرگترین پل آزاد راه در کیلومتر ۲۵۰+۵ (پل کرجان ) به طول ۱۰۰ متر به اتمام رسید.

عملیات اجرایی آزادراه تبریز-اندیشه-سهند در روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ که بزودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
– این هفته بزرگترین پل آزاد راه در کیلومتر ۲۵۰+۵ (پل کرجان ) به طول ۱۰۰ متر به اتمام رسید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20488
کد خبر
20488