واحد اجتماعی شرکت عمران شهر جدید سهند بمنظور حمایت و تشویق فرهنگ مطالعه کتاب و کتاب خوانی بر اساس دستور دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم ،جلسات ارایه خلاصه کتابهای مطالعه شده توسط همکاران در گام اول وتوسط شهروندان در گام دوم را برگزار می نماید .

بدین منظور دومین جلسه با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم شرکت عمران شهر جدید سهند ،دکتر قلی زاده رئیس اداره ارشاد شهرستان اسکو، هیئت مدیره و معاونین با ارائه خلاصه کتاب نظریات روان کاوی زیگموند فروید بخش ناخودآگاه توسط سرکار خانم بردباری در مجتمع فرهنگی هنری هشت بهشت سهند برگزار گردید .
جلسات حاضر فعلا برای همکاران شرکت عمران سهند و بعد از شرایط بحرانی کرونا برای عموم شهروندان اجرا خواهد گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20123
کد خبر
20123