شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند با دستور کار احداث خانه های ویلایی نمونه در شهر جدید سهند برگزار شد.

در این جلسه مباحث؛ تهیه نقشه های واگذاری، ساماندهی ترافیکی و تجهیز کارگاه بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی، دهکده ورزشی و تسریع در روند احداث آن و هدایت آب های سطحی ، اتمام پروژه های افتتاحی ، پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ، پروژه های توسعه مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت ، عمارت هشت بهشت ، تسریع در امورات پارک ها ، تسریع در ساخت المان در میدان شرکت عمران ، تشکیل شورای فاز ۵ و حصارکشی محدوده آن ، ادامه مطالعات مترو شهر ، تجهیز مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت به دوربین های مدار بسته ، برگزاری مناقصات محله ۶ فاز ۴ ، رفع نواقصات سامانه طرح اقدام ملی مسکن مطرح گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23496
کد خبر
23496