شورای مسکن استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مدیران استانی برگزار و در خصوص پروژه های بازآفرینی ، آخرین وضعیت مساکن مهر استان و پروژه های طرح اقدام ملی مسکن بحث و تبادل نظر گردید .

شورای مسکن استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مدیران استانی برگزار و در خصوص پروژه های بازآفرینی ، آخرین وضعیت مساکن مهر استان و پروژه های طرح اقدام ملی مسکن بحث و تبادل نظر گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21680
کد خبر
21680