شهر خوب را شهروندان خوب می سازند
تابلو هدایت مسیری که بر اثر وزش باد شدید آسیب دیده بود با احساس مسئولیت و مراجعه یکی از شهروندان فهیم شهر جدید سهند به شرکت عمران جهت نصب مجدد تحویل داده شد و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید از این شهروند وظیفه شناس تقدیر و تشکر نمود.

شهر خوب را شهروندان خوب می سازند
تابلو هدایت مسیری که بر اثر وزش باد شدید آسیب دیده بود با احساس مسئولیت و مراجعه یکی از شهروندان فهیم شهر جدید سهند به شرکت عمران جهت نصب مجدد تحویل داده شد و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید از این شهروند وظیفه شناس تقدیر و تشکر نمود https://aparat.com/v/y98JE

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23784
کد خبر
23784