شروع مسابقات ورزشی بین کارکنان شرکت عمران شهر جدیدسهند در رشته های پینگ پنگ و فوتبال دستی

شروع مسابقات ورزشی بین کارکنان شرکت عمران شهر جدیدسهند در رشته های پینگ پنگ و فوتبال دستی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21451
کد خبر
21451