شروع عملیات اجرایی آسفالت ریزی مسیر جنگلی دوچرخه سواری در منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند بطول 3.5 کیلومتر توسط شرکت عمران شهر جدید سهند.

شروع عملیات اجرایی آسفالت ریزی مسیر جنگلی دوچرخه سواری در منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند بطول 3.5 کیلومتر توسط شرکت عمران شهر جدید سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20652
کد خبر
20652