در سی و سومین سالروز تاسیس (تولد) شهر جدید سهند دیدار صمیمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و هیئت همراه به اتفاق مهندس مظفری هفتمین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس فراهنگ پور اولین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در منزل شخصی ایشان و تقدیر و تشکر از مهندس فراهنگ پور بخاطر نقش آفرینی و سهم بسزایی که در توسعه و عمران شهر جدید سهند داشتند.

در سی و سومین سالروز تاسیس (تولد) شهر جدید سهند دیدار صمیمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و هیئت همراه به اتفاق مهندس مظفری هفتمین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس فراهنگ پور اولین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در منزل شخصی ایشان و تقدیر و تشکر از مهندس فراهنگ پور بخاطر نقش آفرینی و سهم بسزایی که در توسعه و عمران شهر جدید سهند داشتند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23644
کد خبر
23644