🔹 نشست نخست: ابعاد مفهومی زیرساخت های اجتماعی

📆 سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹
🕣 ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

👥 سخنرانان نشست:
-مهندس حبیب اله طاهرخانی- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
– دکتر مظفر صرافی-استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر حسین ایمانی جاجرمی- دانشیار مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران

👤 دبیر نشست: دکتر میثم بصیرت-استادیار شهرسازی دانشگاه تهران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22505
کد خبر
22505