ساماندهی ورودی آزادراه تبریز ،اندیشه ،سهندو انتقال بازار هفتگی به مکان دیگر با انتخاب سایت مناسب برای بازار هفتگی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و مهندس وکیلی شهردار شهرجدیدسهند

ساماندهی ورودی آزادراه تبریز ،اندیشه ،سهندو انتقال بازار هفتگی به مکان دیگر با انتخاب سایت مناسب برای بازار هفتگی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و مهندس وکیلی شهردار شهرجدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21615
کد خبر
21615