در این گفتگو که به منظور بررسی نام گذاری مدرسه ای بنام شهدای سوسنگرد در شهر جدید سهند صورت گرفت، از کتابخانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت ، مدرسه شهید محمد خلیل پور نهر و آزادراه تبریز سهند بازدید بعمل آمد.
در این بازدید دکتر فریدون بابایی اقدم عضو شورای شهر تبریز و معاونت بسیج اسکو هیئت سوسنگردی را همراهی میکرد.
مهندس سواری در این دیدار از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر موافقت با نامگذاری مدرسه ای بنام شهدای سوسنگرد تشکر و قدردانی نمود و شهدای آذربایجان را بخاطر نقش ارزنده ای که در آزادسازی شهر سوسنگرد ایفا نمودند مورد تکریم خود قرار داد. مدیرعامل شرکت عمران نیز در ادامه این نشست و بازدید از هیئت سوسنگردی بخاطر سفر به شهر جدید سهند تشکر و قدردانی نمود و نام گذاری مدرسه شهدای سوسنگرد را هدیه جامعه ایثار و شهادت و مردم بزرگوار آذربایجان و شهر جدید سهند به مردم خونگرم خوزستان بویژه سوسنگرد قهرمان و مردم بزرگوار دشت آزادگان برشمرد و از شهدای والامقام خوزستان و آذربایجان و تمام شهدای گرانقدر کشور تجلیل و یاد و نامشان را گرامی داشت . در ادامه سفر هیئت سوسنگردی از برندگان مسابقات تنیس جام غدیر نوجوانان شهر جدید سهند با همراهی مدیرعامل شرکت عمران تقدیر بعمل آمد .

در این گفتگو که به منظور بررسی نام گذاری مدرسه ای بنام شهدای سوسنگرد در شهر جدید سهند صورت گرفت، از کتابخانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت ، مدرسه شهید محمد خلیل پور نهر و آزادراه تبریز سهند بازدید بعمل آمد.
در این بازدید دکتر فریدون بابایی اقدم عضو شورای شهر تبریز و معاونت بسیج اسکو هیئت سوسنگردی را همراهی میکرد.
مهندس سواری در این دیدار از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر موافقت با نامگذاری مدرسه ای بنام شهدای سوسنگرد تشکر و قدردانی نمود و شهدای آذربایجان را بخاطر نقش ارزنده ای که در آزادسازی شهر سوسنگرد ایفا نمودند مورد تکریم خود قرار داد. مدیرعامل شرکت عمران نیز در ادامه این نشست و بازدید از هیئت سوسنگردی بخاطر سفر به شهر جدید سهند تشکر و قدردانی نمود و نام گذاری مدرسه شهدای سوسنگرد را هدیه جامعه ایثار و شهادت و مردم بزرگوار آذربایجان و شهر جدید سهند به مردم خونگرم خوزستان بویژه سوسنگرد قهرمان و مردم بزرگوار دشت آزادگان برشمرد و از شهدای والامقام خوزستان و آذربایجان و تمام شهدای گرانقدر کشور تجلیل و یاد و نامشان را گرامی داشت . در ادامه سفر هیئت سوسنگردی از برندگان مسابقات تنیس جام غدیر نوجوانان شهر جدید سهند با همراهی مدیرعامل شرکت عمران تقدیر بعمل آمد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23786
کد خبر
23786