✅ دیدار و ملاقات کاری مهندس غراوی عضو هیئت مدیره، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر فنی و اجرایی، مهندس عربی مدیرکل توسعه امور مسکن و مهندس وکیلی مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی در خصوص پروژه های عمرانی شهر جدید سهند و پیگیری و تبادل نظر برای رفع نواقصات و تکمیل باقیمانده کارهای آزادراه تبریز-سهند برای افزایش ارتقای ایمنی هرچه بیشتر مسیر آزادراه

✅ دیدار و ملاقات کاری مهندس غراوی عضو هیئت مدیره، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر فنی و اجرایی، مهندس عربی مدیرکل توسعه امور مسکن و مهندس وکیلی مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی در خصوص پروژه های عمرانی شهر جدید سهند و پیگیری و تبادل نظر برای رفع نواقصات و تکمیل باقیمانده کارهای آزادراه تبریز-سهند برای افزایش ارتقای ایمنی هرچه بیشتر مسیر آزادراه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23908
کد خبر
23908