دیدار و درخواست فریدی رییس اورژانس شهرستان اسکو از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص واگذاری مکان برای استقرار ساختمان اورژانس در فاز 4 شهر جدید سهند و تسهیل راه عبوری آنها

دیدار و درخواست فریدی رییس اورژانس شهرستان اسکو از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص واگذاری مکان برای استقرار ساختمان اورژانس در فاز 4 شهر جدید سهند و تسهیل راه عبوری آنها

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21677
کد خبر
21677