دیدار وظیفه شعاع مدیر موسسه مهد قرآن و عترت استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت ابراز مراتب تقدیر از زحمات مدیرعامل شرکت عمران در راستای اهتمام ایشان به احداث مساجد با معماری نوین اسلامی و مسائل دینی و قرآنی

دیدار وظیفه شعاع مدیر موسسه مهد قرآن و عترت استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت ابراز مراتب تقدیر از زحمات مدیرعامل شرکت عمران در راستای اهتمام ایشان به احداث مساجد با معماری نوین اسلامی و مسائل دینی و قرآنی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22823
کد خبر
22823