دیدار نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران و اعضای هیئت مدیره در خصوص طرح اقدام ملی مسکن

دیدار نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران و اعضای هیئت مدیره در خصوص طرح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20825
کد خبر
20825