✅ دیدار مهندس پوراسمعیل مدیرعامل شرکت آذرسدید و مهندس رسول زاده مدیرعامل شرکت کارا یول با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک به مناسبت افتتاح آزادراه تبریز-سهند

✅ دیدار مهندس پوراسمعیل مدیرعامل شرکت آذرسدید و مهندس رسول زاده مدیرعامل شرکت کارا یول با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک به مناسبت افتتاح آزادراه تبریز-سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22465
کد خبر
22465