دیدار مهندس نصرتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تحکیم یول سازان با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت قدردانی از زحمات ایشان در بهره برداری از آزادراه تبریز -سهند و تحولات مثبتی که در شهر جدید سهند بوقوع پیوسته است.

دیدار مهندس نصرتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تحکیم یول سازان با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت قدردانی از زحمات ایشان در بهره برداری از آزادراه تبریز -سهند و تحولات مثبتی که در شهر جدید سهند بوقوع پیوسته است.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22259
کد خبر
22259