دیدار مهندس مدیری و مهندس اهرابی به نمایندگی از مهندسین مشاور سبز اندیش پایش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک و تقدیر از زحمات و خدمات مدیرعامل شرکت عمران بخاطر افتتاح و بازگشایی آزادراه تبریز -سهند

دیدار مهندس مدیری و مهندس اهرابی به نمایندگی از مهندسین مشاور سبز اندیش پایش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک و تقدیر از زحمات و خدمات مدیرعامل شرکت عمران بخاطر افتتاح و بازگشایی آزادراه تبریز -سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22359
کد خبر
22359