🔷دیدار مهندس محبوبیان مدیرعامل کارخانه شیشه آذر بهمراه مهندس یحیوی فرماندار ورزقان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعلام آمادگی هر گونه همکاری جهت توسعه منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند.

🔷دیدار مهندس محبوبیان مدیرعامل کارخانه شیشه آذر بهمراه مهندس یحیوی فرماندار ورزقان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعلام آمادگی هر گونه همکاری جهت توسعه منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20057
کد خبر
20057