دیدار مهندس صفدری مدیرعامل مرکز نیکوکاری شهید شفیع زاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث مرکز درمانگاه خیریه شهید شفیع زاده و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران

دیدار مهندس صفدری مدیرعامل مرکز نیکوکاری شهید شفیع زاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث مرکز درمانگاه خیریه شهید شفیع زاده و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22358
کد خبر
22358