دیدار مهندس صادق زاده مدیرعامل خانه کارگر و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن کارگران

دیدار مهندس صادق زاده مدیرعامل خانه کارگر و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن کارگران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22188
کد خبر
22188