دیدار مهندس صادق زاده عضو و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز و نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان) و هیئت فنی اتحادیه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک و تقدیر از زحمات و خدمات بی شائبه مدیرعامل شرکت عمران در بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و جلسه در خصوص احداث تعداد 1500 واحد مسکونی برای اعضای اتحادیه در شهر جدید سهند و مبادله صورتجلسه تحویل زمین فیمابین مدیرعامل شرکت عمران و نماینده اتحادیه

دیدار مهندس صادق زاده عضو و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز و نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان) و هیئت فنی اتحادیه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک و تقدیر از زحمات و خدمات بی شائبه مدیرعامل شرکت عمران در بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و جلسه در خصوص احداث تعداد 1500 واحد مسکونی برای اعضای اتحادیه در شهر جدید سهند و مبادله صورتجلسه تحویل زمین فیمابین مدیرعامل شرکت عمران و نماینده اتحادیه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22341
کد خبر
22341