✅ دیدار مهندس حناچی مدیر فضای سبز و همکاران فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تبریک و تقدیر از زحمات مدیرعامل در افتتاح و بازگشایی آزادراه تبریز -سهند و تقدیر و تشکر مدیرعامل از مدیریت و عوامل فضای سبز مبنی بر احداث فضای سبز حواشی آزادراه ، اصلاح ساختار رفوژ وسط فاز 3، احداث فضای سبز مدارس و مساجد قابل افتتاح و احداث پارک کودک فاز 3. مدیرعامل شرکت عمران تأکید کرد: همزمان موازی با نهضت فضای سبز نسبت به زیباسازی سیما و منظر شهری اقدام شود.

✅ دیدار مهندس حناچی مدیر فضای سبز و همکاران فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تبریک و تقدیر از زحمات مدیرعامل در افتتاح و بازگشایی آزادراه تبریز -سهند و تقدیر و تشکر مدیرعامل از مدیریت و عوامل فضای سبز مبنی بر احداث فضای سبز حواشی آزادراه ، اصلاح ساختار رفوژ وسط فاز 3، احداث فضای سبز مدارس و مساجد قابل افتتاح و احداث پارک کودک فاز 3. مدیرعامل شرکت عمران تأکید کرد: همزمان موازی با نهضت فضای سبز نسبت به زیباسازی سیما و منظر شهری اقدام شود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22362
کد خبر
22362