دیدار مهندس حناچی مدیر فضای سبز شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مربوطه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص ارائه گزارش کار از روند کارهای انجام شده و بحث و تبادل نظر جهت توسعه آتی فضای سبز شهر جدید سهند

در این دیدار مدیرعامل شرکت عمران در راستای تحقق شعار ” هر شهروند یک درخت ” به عنوان یکی از سیاستهای نهضت فضای سبز شهر جدید سهند از زحمات مدیر فضای سبز و همکاران ایشان تقدیر بعمل آورد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23811
کد خبر
23811