✅ دیدار مهندس بی همتا مدیرعامل و مهندس جنگجو رئیس هیئت مدیره شرکت کاریز سازه آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت قدردانی و تشکر بخاطر تلاش ها و زحمات ایشان در بهره برداری رسیدن آزادراه تبریز-سهند

✅ دیدار مهندس بی همتا مدیرعامل و مهندس جنگجو رئیس هیئت مدیره شرکت کاریز سازه آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت قدردانی و تشکر بخاطر تلاش ها و زحمات ایشان در بهره برداری رسیدن آزادراه تبریز-سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22339
کد خبر
22339