دیدار مهندس ایمانلو مدیرعامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مهندس رضوی نژاد رئیس آب و فاضلاب شهر جدید سهند و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی روند اجرایی تصفیه خانه فاضلاب فاز چهار شهر جدید سهند

دیدار مهندس ایمانلو مدیرعامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مهندس رضوی نژاد رئیس آب و فاضلاب شهر جدید سهند و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی روند اجرایی تصفیه خانه فاضلاب فاز چهار شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23780
کد خبر
23780