پیرو دیدار قبلی مهندس احد عظیم زاده اسطوره اقتصادی و پدر فرش ایران با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، ایشان با هیئت سرمایه‌گذاری با دکتر مصطفوی دیدار و از شهر جدید سهند بازدید و تفاهم نامه سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند را امضاء و مبادله نمودند .
 پیرو دیدار قبلی مهندس احد عظیم زاده اسطوره اقتصادی و پدر فرش ایران با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، ایشان با هیئت سرمایه‌گذاری با دکتر مصطفوی دیدار و از شهر جدید سهند بازدید و تفاهم نامه سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند را امضاء و مبادله نمودند .
لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22935
کد خبر
22935