دیدار مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند با شهروندان شهر جدیدسهند و رسیدگی و حل مشکلات مردم

دیدار مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند با شهروندان شهر جدیدسهند و رسیدگی و حل مشکلات مردم

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21435
کد خبر
21435