دیدار مدیرعامل تعاونی مسکن ناجا با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار مدیرعامل تعاونی مسکن ناجا با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22079
کد خبر
22079