✅ دیدار لایحی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ دیدار لایحی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23731
کد خبر
23731