✅ دیدار علیزاده رئیس هیئت کشتی ، خسروشاهی دبیر هیئت کشتی و نعیمی رئیس کمیته پیشکسوتان استان آذربایجان شرقی و اسلام رئیس و شرقی دبیر هیئت کشتی شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تفاهم نامه همکاری برای ایجاد خانه کشتی و راه اندازی ورزش های باستانی در شهر جدید سهند و حمایت و مساعدت لازم از طرف مدیرعامل شرکت عمران در چارچوب تفاهم نامه همکاری و دستور در تسریع کارها برای کلنگ زنی زمین مزبور

✅ دیدار علیزاده رئیس هیئت کشتی ، خسروشاهی دبیر هیئت کشتی و نعیمی رئیس کمیته پیشکسوتان استان آذربایجان شرقی و اسلام رئیس و شرقی دبیر هیئت کشتی شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تفاهم نامه همکاری برای ایجاد خانه کشتی و راه اندازی ورزش های باستانی در شهر جدید سهند و حمایت و مساعدت لازم از طرف مدیرعامل شرکت عمران در چارچوب تفاهم نامه همکاری و دستور در تسریع کارها برای کلنگ زنی زمین مزبور

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22579
کد خبر
22579