✅ دیدار صمیمی مهندس شیوایی فعال رسانه ای با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تقدیر و تشکر از عملکرد جهادی مجموعه شرکت عمران

✅ دیدار صمیمی مهندس شیوایی فعال رسانه ای با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تقدیر و تشکر از عملکرد جهادی مجموعه شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23403
کد خبر
23403