دیدار صمیمی رئیس و اعضای شورای شهر سهند با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند وبررسی پروژه های در حال احداث توسط شرکت عمران

دیدار صمیمی رئیس و اعضای شورای شهر سهند با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند وبررسی پروژه های در حال احداث توسط شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20252
کد خبر
20252