دیدار صمیمی دکتر پورشریف رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تقدیر ایشان از مدیرعامل شرکت عمران برای احداث مدارس در شهر جدید سهند

دیدار صمیمی دکتر پورشریف رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تقدیر ایشان از مدیرعامل شرکت عمران برای احداث مدارس در شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21923
کد خبر
21923