دیدار صمیمی دکتر مهردادی مدیر کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند

دیدار صمیمی دکتر مهردادی مدیر کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21610
کد خبر
21610