دیدار سلطانی مدیرفروشگاه های زنجیره ای رفاه در استان و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند جهت مشارکت و سرمایه گذاری در شهر جدیدسهند

دیدار سلطانی مدیرفروشگاه های زنجیره ای رفاه در استان و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند جهت مشارکت و سرمایه گذاری در شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21673
کد خبر
21673