✅ دیدار سرهنگ رضایی فرمانده سپاه و سروان سلیمانی فرمانده بسیج کارمندی شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در راستای اقدامات عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، مذهبی ، آموزشی و ….

در این دیدار سرهنگ رضایی از مدیرعامل شرکت عمران به عنوان مدیرعامل بسیجی و جهادی یاد کردند که همیشه همراه و همگام بسیج شهرستان اسکو بودند .
در پایان از مهندس امامعلیپور فرمانده و مهندس قلیپور جانشین پایگاه توحید شرکت عمران شهر جدید سهند با لوح سپاسی تقدیر بعمل آمد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23024
کد خبر
23024