سردار ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان ،علمی نائب رئیس هیئت فوتبال استان، دری مسئول کمیته هیئت فوتبال آذربایجان‌شرقی و رنج ور رئیس هیئت فوتبال شهر جدیدسهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند در زمینه توسعه فضاهای ورزشی و بسط و گسترش رشته های ورزشی خصوصا فوتبال دیدار و گفتگو کردند و مدیر عامل شرکت عمران ضمن استقبال ،قول همکاری و مساعدت را اعلام نمود و در خاتمه از نمایشگاه دفاع مقدس بازدید نمودند

سردار ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان ،علمی نائب رئیس هیئت فوتبال استان، دری مسئول کمیته هیئت فوتبال آذربایجان‌شرقی و رنج ور رئیس هیئت فوتبال شهر جدیدسهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند در زمینه توسعه فضاهای ورزشی و بسط و گسترش رشته های ورزشی خصوصا فوتبال دیدار و گفتگو کردند و مدیر عامل شرکت عمران ضمن استقبال ،قول همکاری و مساعدت را اعلام نمود و در خاتمه از نمایشگاه دفاع مقدس بازدید نمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21452
کد خبر
21452