✅ دیدار رضایی معاون پشتیبانی و اداری بانک مسکن شعب استان آذربایجانشرقی و هیئت همراه و آقا بیگی رئیس بانک مسکن شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن کارکنان بانک مسکن شعب سرپرستی استان و همچنین نحوه همکاری با شرکتهای طرف قرارداد و صدور ضمانتنامه های بانکی و بررسی و تبادل افکار در زمینه خدمات دهی به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در راستای تسهیل واریزی ها و بخشودگی ۶ درصد جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی واحدهای مساکن مهر

✅ دیدار رضایی معاون پشتیبانی و اداری بانک مسکن شعب استان آذربایجانشرقی و هیئت همراه و آقا بیگی رئیس بانک مسکن شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن کارکنان بانک مسکن شعب سرپرستی استان و همچنین نحوه همکاری با شرکتهای طرف قرارداد و صدور ضمانتنامه های بانکی و بررسی و تبادل افکار در زمینه خدمات دهی به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در راستای تسهیل واریزی ها و بخشودگی ۶ درصد جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی واحدهای مساکن مهر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22733
کد خبر
22733